Правна молба за отстраняване

Ако смятате, че някое съдържание или част от съдържанието на този сайт може да бъде: обидно, да нарушава нечии авторски права или да противоречи на действащото законодателство, моля свържете се с нас:

[email protected] (Главен отдел)

За възможно най-бързото решение на проблема се уверете, че тялото на жалбата съдържа:

  • Адрес на сайта (gamblingorb-bg.com);
  • Местоположения на нелегитимното съдържание;
  • Изчерпателен списък на доказателствата, ако е необходимо.
Върнете се в началото